Spring til produktinformation
1 af 1

Equsana

8mm - DLG Træpiller, Premium, 56x16 kg (896 kg. pr. palle)

Normal pris
56,95 DKK
Moms inkluderet.

(Kun i butik)

DLG træpiller produceres af resttræ fra møbel - og savværksindustrien, bestående af 100% rent og tørre resttræ. DLG træpiller har et meget lavt vand-, aske- og svovlindhold, hvilket bevirker optimal forbrænding og lav slaggedannelse. Tilmed er DLG træpiller en billig måde at fyre på.

DLG træpiller sælges kun som pallevare á 56 sække, med levering til kantstenen i Danmark inklusive brofaste øer. Ved køb af mindre antal eller løs vægt henvises til vores fysiske butikker eller detailforretninger.

En gennemsnitlig husstand anvender ca. 4-5 tons træpiller om året, hvis ovnen bruges som primær varmekilde.

DLG Træpiller 6 mm – 16 kg

Indhold: 100% træpiller

Råvare: 100% rent resttræ

Længde: 0,5 – 3,5 cm

Mekanisk hårdhed: min. 98%

Vandindhold: 6-8%

Askeindhold: Max 0,5%

Effektiv brændværdi: 4.250 kcal/kg ± 2% (17,8 MJ/kg ± 2%)

Øvre brændværdi: ca. 4.925 kcal/kg; ca 20,6 MJ/kg; 5,7 KWH/kg ± 2%

Askesmeltepunkt: Over 1300 degr. cel.

Rumvægt: 610-650 kg/m3

Smuld: Max 5%

Kvalitetssikring

Kvaliteten af træpillerne er meget vigtig, hvorfor DLG bruger en certificeret kontrollør, der udtager en prøve for hver 25 tons som losses, hvilket svarer til 100 prøver på små skibe og 200 på store skibe. Prøverne analyseres af Force Technology, som analyserer træpillerne for vandindhold, mekanisk holdbarhed, askedannelse, og brændværdi.

Den effektive brændværdi angiver, hvor meget varme, der er i pillerne. Nogle markedsfører deres træpiller med øverste brændværdi, hvilket ikke giver et retvisende billede af varmeindholdet.

Askeanalysen er en fornem indikator for om en træpille vil have tendens til at danne slagge ved afbrænding. Slagger er et uønsket restprodukt ved forbrænding, som indeholder de bestanddele, der ikke kan brænde. Viser askeanalysen at træpillen indeholder under 0,5% aske betyder det, at træpillen ikke danner slagger ved afbrænding. Er askeindholdet over 0,5-0,7% lever træpillerne ikke op til vore krav, og leverancen afvises.

Brændværdi kan deles op i øvre, nedre og effektiv brændværdi. Brændværdien, viser hvor meget energi træpillerne frigiver ved afbrænding. Den øvre brændværdi angiver den totale mængde energi der frigives under afbrænding i en træpille med 0% vand, hvilket ikke er teknisk muligt, hvorimod den effektive brændværdi viser nyttevarmen (den varme som ikke går tabt til fordampning af vand). Da den effektive brændværdi giver et virkeligt billede af træpillernes energiindhold vil denne værdi altid være mindre end den øvre brændværdi som er teoretisk. Den effektive brændværdi er derfor den bedste værdi til sammenligning af træpiller fra forskellige leverandører, fordi værdien giver et klart billede af, hvor meget energi der findes i træpillerne, når de skal bruges i virkeligheden.

Den effektive energiudnyttelse ved forbrænding stammer bl.a. fra træpillernes lave vandindhold på 6-8%. Til sammenligning har almindeligt ”tørt” brænde et vandindhold på 16-25%. Træpillernes lave vandindhold er et resultat af fremstillingsprocessen.

Brændværdi kan deles op i øvre, nedre og effektiv brændværdi. Brændværdien, viser hvor meget energi træpillerne frigiver ved afbrænding. Den øvre brændværdi angiver den totale mængde energi der frigives under afbrænding i en træpille med 0% vand, hvilket ikke er teknisk muligt, hvorimod den effektive brændværdi viser nyttevarmen (den varme som ikke går tabt til fordampning af vand). Da den effektive brændværdi giver et virkeligt billede af træpillernes energiindhold vil denne værdi altid være mindre end den øvre brændværdi som er teoretisk. Den effektive brændværdi er derfor den bedste værdi til sammenligning af træpiller fra forskellige leverandører, fordi værdien giver et klart billede af, hvor meget energi der findes i træpillerne, når de skal bruges i virkeligheden.

Den effektive energiudnyttelse ved forbrænding stammer bl.a. fra træpillernes lave vandindhold på 6-8%. Til sammenligning har almindeligt ”tørt” brænde et vandindhold på 16-25%. Træpillernes lave vandindhold er et resultat af fremstillingsprocessen.

.

8mm - DLG Træpiller, Premium, 56x16 kg (896 kg. pr. palle)